Bli medlem

Bli medlem


Det är enkelt att bli medlem i Marieholms byaförening. Betala in avgiften som är 100 kronor per år till föreningens Bankgirokonto, kontonummer 483-8371. Medlemskapet gäller hela hushållet så det går att ta med två namn eller "familjen". Ange också adress och gärna telefonnummer.
Som bevis på ert medlemskap får ni ett medlemskort.

Vid frågor kontakta


Styrelsen på info@marieholmsbyaforening.com

Välkommen som medlem, föreningen behöver ditt stöd.


Som medlem kan du få rabatt hos några företag. Med lite tur kan du få igen hela medlemsavgiften