Kontakt

Synpunkter


Har du synpunkter på vad som kan bli bättre i byn så tar vi gärna emot dem. Du kan mejla till styrelsen info@marieholmsbyaforening.com eller kontakta ordförande eller kassör.

Styrelsen


  • Ann-Catrine Hellman, ordförande tel: 0723 18 52 52
  • Rasmus Gustafsson, kassör mobil: 070-612 99 34
  • Johanna Pilheden, sekreterare
  • Stefan Fredriksson, ledamot
  • Jessica Abboty, ledamot
  • Stefan Nilsson, ledamot
  • Mattias Pilheden, ledamot
  • Göran Bengtsson, ledamot