Kontakt

Synpunkter


Har du synpunkter på vad som kan bli bättre i byn så tar vi gärna emot dem. Du kan mejla till styrelsen generellt (info@marieholmsbyaforening.com) eller kontakta någon specifik i styrelsen, se nedan för kontaktuppgifter.

Styrelsen


  • Stefan Fredriksson, ordförande tel: 704 45, mobil: 073-847 07 06.
  • Rasmus Gustafsson, ledamot tel: 700 88, mobil: 070-612 99 34.
  • Sven Månsson, sekreterare tel: 709 76, mobil: 070-544 00 43.
  • Ann-Catrine Hellman, ledamot.
  • Petter Gustafsson, kassör mobil: 070-175 37 24.
  • Jessica Nilsson, ledamot
  • Agneta Bengtsson, ledamot
  • Göran Bengtsson, ledamot