Valborg

Valborg 2022

Välkommen att fira Valborgsmässoafton vid Ankedammen!

Datum: 30 april
Tid: kl 19:00
Plats: Ankedammen

19:00 Samling
19:15 Ordförande Helene välkomnar
19:20 Underhållning 
19:30 Bålet tänds 

Varmt välkommen!