Om byaföreningen

Marieholms Byaförening grundades 1987 för att rädda det nedläggningshotade badet. Under åren som gått har projekt, aktiviteter och arrangemang varierat.

Marieholms Byaförening vill vara en förening som verkar för att Marieholm ska vara inbjudande och en trevlig by att bo i, en plats som utvecklas i samklang med de som bor här.

Anordnar arrangemang & aktiviteter

Vi försöker ordna olika arrangemang och aktiviteter under året för att skapa gemenskap och en levande by. Bland annat brukar vi arrangera Valborgsfirande och Midsommarfirande. En ganska ny aktivitet som vi infört som lockar fler och fler, började som en pumpatävling men har nu utvecklats till en kombinerad tävlings- och odlardag där vi minglar och utbyter odlingstips, fröer och sticklingar.

Styrelsen

Byaföreningen företräder dina intressen som bybo på olika sätt, bland annat som remissinstans till kommunen genom att vi ingår i Eslövs byalagsråd (EBR).

Styrelsen jobbar helt ideellt för invånarna i Marieholm och behöver i gengäld stöd av dig som bor i Marieholm med omnejd. Vi hoppas och tror att du, liksom vi, tycker det är viktigt att Byaföreningen agerar i lokala frågor och för Marieholm.

Byaföreningens styrelse sammanträder en gång i månaden för att diskutera dina och byns lokala angelägenheter.

Men en styrelse kan inte göra allt själv – du vet väl att vi blir jätteglada om du vill engagera dig i frågor som intresserar dig och är av nytta för byn?

Bli medlem

Ju fler medlemmar vi är, desto lättare kan vi göra vår röst hörd och agera. Vi ser därför gärna att du, som redan är medlem, värvar grannar och andra bekanta i byn. Ett medlemskap kostar bara 100 kr per hushåll och år.

Läs mer om hur du blir medlem här.

Styrelsemedlemmar

(från och med 14/3-2019)

  • Heléne Tullberg, ordförande
  • Rasmus Gustafsson, kassör 
  • Ann-Catrine Hellman, sekreterare
  • Stefan Fredriksson, ledamot
  • Jessica Abbott, ledamot
  • Stefan Nilsson, ledamot
  • Johanna Pilheden, ledamot
  • Hannah Magnusson, ledamot
  • Emma Holmström, ledamot