Styrelsemöten

Här hittar du anteckningar från våra styrelsemöten under 2021.

Anteckningar från 2020
Anteckningar från 2019


Årsmöte 2021-03-10


Styrelsemöte 2021-02-17

Fortsatt planering av årsmötet den 10/3, som blir helt digitalt, följt av en diskussion hur föreningen rekryterar nya styrelseledamöter när vi saknar valberedning.

Dialog om att införa digitala Fika med Bya under 2021 med varierande tema. Hur når vi ut till medlemmar som saknar kunskap och redskap för digital samvaro?

Vidare planering av Vårstädningsdagen den 25/4. I samband med detta beslutade vi att Byaföreningen inte kommer att arrangera Valborgsfirande 2021, istället bygger vi på Vårstädningsdagen att eventuellt innefatta korvgrillning och lotteri.

Medlemsantal, just nu har 147 betalt in medlemskap för 2021.

Nattvandring, dialog kring hur vi kan utveckla och samtidigt fasa ut till en fristående del av föreningens arbete. Beslutade att bjuda in nattvandrande till digitalt möte i mars för diskussioner.

Skatebana, diskussioner förs fortfarande med kommunen men nu har vi fått bättre kontaktpersoner och draghjälp från person på Bryggeriet Skatepark.

EBR, Helene återkopplade från förmötet med de andra Byalagen.


Styrelsemöte 2021-01-13

Årets första styrelsemöte diskuterade och beslutade följande:

Verksamhetsplanering 2021
(kortsiktig)

  • Årsmöte 10/3, troligen digitalt. Vi riggar för ett helt digitalt årsmöte och hoppas på god uppslutning då essentiella beslut måste tas av årsstämman, såsom val av ny styrelse och valberedning. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020/revision ska godkännas och ny valberedning måste utses. (Styrelsen emotar tacksamt nomineringar till styrelseposter för 2021.)
  • Vårstädningsdag bestäms infalla 25/4.

Vi har inlett ett samarbete med EBO.

Informationspunkter

  • Medlemsantal: vi har till dags datum 121 medlemmar 2021, dags att bli medlem/förnya medlemskap..
  • Nattvandring, lågsäsong och få barn/ungdomar ute, vi tar nytt grepp och nya förslag till fortsatt vandring..
  • Samarbetspartner – Ny, Lugna Händer.
  • Skatebana, vi fortsätter dialog med kommunen.

Övrigt

Vi har inbokade digitala möten med Överenskommelsen, EBR och fritidspolitiska programmet (allt via kommunen) där vi fortsatt driver på om Marieholms trygghet, trafik, utveckling landsbygd och fritidsaktivitetsmöjligheter.

Vill Du bo och verka i en by som kämpar på och vill utvecklas? Bli då medlem i Marieholms Byaförening nu! 100kr/ hushåll och år. Tillsammans för vi vår talan till de beslutande.