Styrelsemöten

Här hittar du anteckningar från våra styrelsemöten under 2020.

Anteckningar från 2019 hittar du här.


Styrelsemöte 2020-05-13

Städdagen den 25/4 utvärderades. Väldigt lyckat och deltagande över förväntan. 42 st kom och samlade tillsammans in över 200kg skräp. Härligt engagemang från byborna!
Städdagen återkommer i april nästa år och då har vi planer att utöka till två dagars skräpletande, ha fler priser i olika kategorier och korvgrillning.

Vi planerade även för midsommar. I år kommer vi inte att arrangera ett traditionellt midsommarfirande med anledning av de restriktioner som finns just nu. Istället har vi planer på en sorts skattjakt som går under arbetsnamnet ”Midsommarmysteriet”. Eventet planeras pågå i tre dagar kring midsommar. Mer info kommer efterhand som arbetet fortskrider.

Vi försöker utöka vårt utbud av samarbetspartners, Helene har varit i kontakt med tre nya affärsrörelser, även detta ber vi att få återkomma med.

Helene återkopplade även från ett möte hon och Rasmus haft med en av kommunens utvecklingsstrateger rörande de riktlinjer för landsbygdsutveckling som Eslövs kommun påbörjat. I korthet handlar det om medel som kommunen avsatt för de olika byarnas utveckling. Detta är något vi kommer att följa nära och rapportera vidare om.

Vi förde även diskussioner om våra kontakter med kommunen inom olika områden där vi ser att det finns förbättringspotential. Ett vi särskilt kommer att gå fram med är hastighetsskyltar i byn. Vi bevakar även de åtgärder kommunen gör utifrån byavandringen som gjordes i april.

Vi tar tacksamt emot tips på vad ni medlemmar vill att vi verkar särskilt för.
Maila era förslag till info@marieholmsbyaforening.com eller posta i tråden.

Följ vårt arbete här på Facebook eller via hemsidan. www.marieholmsbyaforening.com


Styrelsemöte 2020-04-15

Vi inledde med en utvärdering av frödagen där vi stod och delade ut små ”krukor” med pumpafrö till höstens Odlardag. 🌱
Alla 30 gick åt och vi fick några nya och förnyande av medlemskap.
Till nästa år planerar vi att ha fler odlargåvor att dela ut.

Vi gick sedan vidare till slutplanering av Städdagen den 25/4. Mellan 09:00-17:00 pågår deltagandet och intresserade kan närsom under dagen komma till Klaragatan för att låna redskap och få kartor för deltagande i skräpsamlartävlingen. Mer info om detta kan du läsa om på hemsidan. Det blir deltagarpris till alla barn och även ett fint vuxenpris till vinnande skräpsamlare.🏆

Valborgplaneringen ströks då vi beslutat att ställa in årets Valborgsfirandet pga rådande omständigheter.🔥

Orförande Helene återkopplade från sin rundvandring i byn med tjänsteman från Miljö och samhällsförvaltningen. Helene hade med sig ett batteri av inkomna förslag och önskningar från bybor och vad som kan förbättras, fixas och underhållas i byn. Alla inkomna önskemål tog kommunens tjänsteman med sig, så får vi hoppas och se vad som kommer åtgärdas. Promenaden utgick från Sundelius park längs med Storgatan ner till Mariebo, en tur längs Laddran och vek sedan ner mot Klaragatan och därpå Ringparken. Även området kring Ankedammen togs upp och diskuterades. 🦆
På många platser gjordes noteringar och togs foton av tjänstemannen.

Vi ser en ökning av besök till både hemsida och Facebooksida, vi ser oxå att många valt att engagera sig och skicka in förslag och synpunkter vilket vi vill tacka för. Med er hjälp försöker vi göra Marieholm till en attraktivare och säkrare by. 💗
Stötta gärna vårt arbetet genom att bli medlem (om du inte redan är det).
www.marieholmsbyaforening.com

Det var allt för denna gång.
Var rädda om varandra och er själva.🦠
/styrelsen

Ps. Foto på en del av de lökar (som nu blommar/strax blommar) vi planterade på förra Odlardagen i oktober , utanför biblioteket. 🌷
Mer finns att se vid Ankedammen, Ringparken samt gångstigen från Marieskogen till stationen.


Styrelsemöte 2020-03-11

Sammanfattning från styrelsemöte 11/3-20

Nya styrelsen sammanträdde och vi hälsade Ingrid Rosdahl välkommen in i styrelsen. Det blev lite godfika oxå 😁som ledamot bjöd på 😍.

Utvärdering av årsmötet gjordes, och vi identifierade förbättringsområden till nästa årsmöte. 📝

Planering av Frödag 28/3, fika med Bya 1/4, Påskkalas 9/4, städdag 25/4 och Valborg 30/4.
Detaljerad info om varje enskilt evenemang kommer på Facebook och hemsidan. Följ oss där! 📌

Ny kassör. På årsmötet valdes ny kassör in, dessvärre har han begärt entledigande från rollen varpå styrelsen fått lösa den uppstådda vakansen inom styrelsen. Johanna Pilheden är föreningens kassör till nästa årsmöte.💰

Samarbete med kultur och fritidsförvaltningen ang konserter i Marieholm bifölls. Den 9/11 hålls konsert med Vivian & Martin på Marieholms bibliotek förutsatt att vi får godkänt att använda lokalen.🎵

Beslut togs att införa en Skatesektion i föreningen. Sektionsansvarig är Rasmus Gustafsson. Marieholms Byaförening arbetar i en särskild gren med ökad folkhälsa, aktivitet för barn, ungdomar och vuxna genom idrott och rörelse. I denna gren ingår även vårt arbete med att få ett utegym i byn.🛹

Styrgruppen för Överenskommelse idéburna sektorn och Eslövs kommun har haft möte där ordförande för styrgruppen valdes. Planering av invigningsceremoni (som går av stapeln 7/5) påbörjades.🎉

Medlemsantal och statistik.📈
Just nu har vi 150-talet medlemmar. 417 gillar vår facebooksida och 433 följer den. Vårt instagramkonto har 24 följare, så följ oss gärna på
https://instagram.com/marieholms.byaforening…

Tankar, funderingar, frågor och förslag skickas som vanligt till
info@marieholmsbyaforening.com


Styrelsemöte 2020-02-12

Utvärdering av medlemsrekrytering1/2 utanför Ica samt Fika med Bya 5/2:
Medlemsrekryteringen – två helt nya medlemmar, ett antal förlängda medlemskap. Kul att träffa bybor och prata verksamhet.
Fika med Bya – stor uppslutning och givande dialog. Roligt att fler tar möjligheten att komma och prata om hur vi tillsammans kan utveckla och bevara Marieholms intressen.

Nästa fika med bya blir 1/4 – varmt välkommen till Marieholms bibliotek på drop in 17:30-19:00

Planering av årsmötet gicks igenom.
Årsmötet hålls på Marieholms bibliotek, det blir tillfälle till både omval, nyval och fyllnadsval. Vi har en gästföreläsare bokad, författaren Ulf Engfalk. Kallelse kommer i Eslövsbladet samt på hemsida och Facebook.

Pumpafröutdelning inför höstens Odlardag blir 28/3 utanför Ica mellan kl. 10:00-12:00, välkommen då!

Nästa styrelsemöte är 11/3.

Tankar, frågor och förslag mottages via Mail till info@marieholmsbyaforening.com

Glöm inte att anmäla deltagande i Matglädje! Mer info finns på hemsidan.


Styrelsemöte 2020-01-22

Verksamhetsplanering:
1 februari står representanter från MBF (Marieholms byaförening) utanför ICA Marieholm för att sprida ordet om vår verksamhet för Marieholms utveckling och fortlevnad, väl mött då och där!

5 februari är det dags för årets första Fika med Bya på Marieholms bibliotek, droppa in mellan 17:30-19:00!

4 mars är det dags för årsmöte, vi välkomnar alla medlemmar att delta, givetvis bjuder vi på förtäring och underhållning utöver stämmans sedvanliga innehåll. Kallelse kommer gå ut via sociala medier, hemsida och annons, allt enligt stadgar. Årsmötets handlingar kommer vara er tillhanda på hemsidan 14 dagar innan.

Valberedning:
Vi har två öppna styrelseledamotposter. Vi behöver en kassör och en ledamot – intresserad? Hör av dig till info@marieholmsbyaforening.com

Arrangemang och aktiviteter:
Vi har ett antal olika ”På G projekt” som vi arbetar vidare med, förutom skatebana och utegym. Vår förhoppning är att kunna erbjuda både musikunderhållning och utomhusbio i samarbete med kommunen under året.
Nytt för 2020 är att vi kommer gå in i ett samarbete i projektet Matglädje. Konceptet är att man träffas kvällstid 6 gånger om året och lagar mat tillsammans utifrån tema. Årets första Matglädjestund blir i slutet av februari på temat Matsvinn, mer info kommer angående anmälan, tid och plats.

Utöver detta fortsätter våra pågående arbeten och projekt för att säkra Marieholms utveckling och fortlevnad.
Vi vill påminna om att förnya medlemskap för 2020.
Och är Du inte medlem ännu, så är det ett bra tillfälle att bli det nu!