Styrelsemöten

Här publiceras protokoll och sammanfattningar från styrelsemöten under året.

Styrelsemötet 2019-03-20

Sammanfattning

Efter konstituerande möte och presentationsrunda inleddes ordinarie styrelsemöte av ordförande Helene.

Utvärdering av årsmötet summerades som; Väl genomfört, ok uppslutning, konstruktiva frågeställningar, trevlig mötesmiljö, bra arrangerat och intressant föredrag.

Medlemsappen diskuterades och fortsatt utvärdering genomförs återkommande.

Fortsatt planering inför Valborgsfirande vid Laddran. Styrelsen beslutade om föreningens bidragande aktiviteter och skickar 2 ledamöter till Dansa åh Les uppföljningsmöte.

Under punkten verksamhetsplanering 2019 inkom (förutom redan beslutade aktiviter) ytterligare förslag till evenemang som vi jobbar vidare med. Bland annat kommer vi under året att införa ”Fika med Bya”, påskaktivitet samt kikar vi på att återuppta lovaktiviteter för barn/ungdomar mellan 5-13 år.

Informationsfoldrar om föreningen har tagits fram och kommer att delas ut i byn innan april. Vi avser även skicka detta till utombyarna. Detta är ett steg i att informera om föreningens existens och även rekrytera fler medlemmar.

Skatebaneprojektet löper på.

Hemsidan får nytt innehåll och utseende under våren.

Styrelsen sänder en tvåmannadelegation till EBRmötet med kommunen 21/3. En av frågorna vi driver är hur vi får ner bildhastigheten genom byn, för allas vår säkerhet.

Lekplatser och utemiljö, vi följer upp vad kommunen sagt de ska åtgärda.

Uppfräschning av föreningens informationstavlor kommer ske under året.

Summeringsvis, många nytänkande förslag och aktiviteter finns på agendan för året vilket vi gläds åt att meddela.

Protokoll och dagordningar