Styrelsemöten

Här publiceras protokoll och sammanfattningar från styrelsemöten under året.

Styrelsemötet 2019-06-12

Verksamhetsplanering:
Midsommar – kl 12:00 samling och klädning av stång som reses och kl 13:00 firar vi midsommar med sång av Tommy Sörensen samt dans och lekar med Maria och Johanna. Ta med egen fikakorg och kom och fira med Bya! Alla är välkomna!!

Fika med Bya- nästa tillfälle blir 4/9 på Marieholms bibliotek kl 17:30

Marieholmskampen – går av stapeln 7/9, mer info kommer.

Anslagstavlorna – vi fortsätter uppfräschning av våra anslagstavlor runt om i byn. Nästa tillfälle blir 14/7 kl 10:00. Du är varmt välkommen att delta och hjälpa till. Vi bjuder på fika. Det blir även ett tillfälle att hjälpa till och måla den 25/8.

Samarbetspartners och medlemsförmåner – vi kan stolt berätta att du som medlem får 15% rabatt på utvalt fotopaket hos Studiomix. Håll även ögonen öppna efter fina medlemserbjudande hos vår senaste samarbetspartner; Ica!

Den 18/6 träffar vi tjänsteperson från kommunen för rundvandring i byn där vi pekar på förbättringsområden och pratar om hur vi kan samarbeta för att försköna i byn.

Till våren planerar vi en stor Vårstädningsdag där vi kommer bjuda in representant från ”Håll Sverige rent”. Det blir föredrag och sedan ger vi oss tillsammans ut i byn och städar upp – kom gärna och hjälp till då. Tillsammans kan vi göra en insats för vår miljö!

Årsmöte blir det den 4/3 2020 kl 19:00 på Marieholms bibliotek. Mer info kommer.

Fler spännande aktiviteter planeras under hösten/våren så håll utkik här på Facebook och på vår hemsida
www.marieholmsbyaforening.com

Vi kommer även att utlysa en kul sommartävling för dig som är medlem. I vinstpotten ligger ett Öresund-runt kort som kommer delas ut till tre lyckliga vinnare.
Du kan redan nu börja gnugga geniknölarna och fundera på en slagfärdig slogan för Byaförening. Mer info om hur du deltar kommer inom kort!

Om du inte löst medlemskap för 2019 ännu så går det utmärkt att göra det nu. Gäller såväl nya medlemmar som glömska 2018medlemmar 😉
Medlemskapet kostar bara 100 kr per år och hushåll.
Betalning görs enkelt via bankgiro 483-8371,
eller via Swish på 123 534 20 43.

Marieholms Byaförenings styrelse önskar dig en underbar sommar! ☀️

Ps
Årets hittills planerade verksamhet hittar du i Byanytt!


Styrelsemötet 2019-05-22

Sammanfattning

Utvärdering av Påskkalas, Valborg och Fika med Bya.

5/6 är det åter dags för fika med Bya kl. 17:30 på biblioteket. Tema: Gata, trafik, park.

Planering inför midsommarfirande 21/6 i Sundelius park. Kl 12:00 utsmyckning (bidra gärna med blommor och grönt)och resning av stång. Kl 13:00 musik och lekar. Medtag egen picknick.

Planering av Marieholmskampen 2019

Uppfräschning av 2st av byas anslagstavlor sker 30/5

Föreningslokal diskuterades

Sponsorer/samarbetspartners/medlemsförmåner – vi har samarbete/avtal med Kraftringen, Marieholms korv, Macken och till hösten även Johans trädgård. Fler är på G.

Vägar/trafik/lekplatser/utemiljö – vi kommer under vår och höst ha träffar och samtal med representanter från kommunens Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning ang försköning av byn med mera.

Skatebana – vi försöker boka möte med representant från Eslövs kommun för att kika på lämplig markbit.

Vi kommer skicka ut ett informationsblad till alla hushåll i Marieholm med info om föreningen och kalender över kommande aktiviteter och arrangemang innan midsommar.

Det var i korthet vad som avhandlades på mötet.
Kolla gärna in vår nya snygga hemsida för mer info om aktiviteter, arrangemang, sponsorer och medlemsförmåner.
www.marieholmsbyaforening.com


Styrelsemötet 2019-04-17

Sammanfattning

Slutplanering inför Valborg då medarrangör dragit sig ur. Valborgsfirande blir vid Ankdammen och Byaföreningen arrangerar det ensam. Vårtal av ordförande, musik och sång av Tommy Sörensen samt lotteri (med generösa priser i form av inte mindre än 36 förmånliga presentkort från lokala företag och föreningar) innan bålet tänds. Evenemanget börjar 19:15, bålet tänds ca 19.55. Alla är varmt välkomna!
(Bidrag gärna med att lämna in ris till bålet, vi har öppnat bommen till sedvanlig plats)

Påskkalas arrangeras på skärtorsdagen mellan 13:00-15:00 på prästgården i Marieholm med äggjakt, utklädnadstävling, äggpickartävling, ordletarjakt och givetvis gratis fika. Goda priser utlovas!

Fika med Bya! Nytt från och med maj. Styrelsen håller öppet hus för alla (medlemskap behövs ej) att komma och fika på Marieholms bibliotek den första onsdagen nästan varje månad. Vi startar upp detta den 8/5 kl.17:30-19:00. Öppet för dialog kring Marieholms utveckling. Just detta datum har du dessutom möjlighet att ställa frågor om barnomsorg i kommunen och komma med tips och idéer kring trafik, lekplatser och park.

Medlemsförmåner är något vi jobbar på att införa mer av. Men visste du att du som medlem får banan och ta-med-kaffe från Macken när du tankar för 400kr och över?

Lovaktiviteter är något vi vill erbjuda familjer med barn i skolålder. Vi siktar på att under höstlovet kunna locka med en trevlig aktivitet för lovlediga barn, mer info kommer under hösten.

Byaförenings anslagstavlor behöver ett ansiktslyft. Den 30 maj kommer vi därför att avsätta dagen till att rusta upp dom. Vill du hjälpa till? Hör av dig! All hjälp är varmt välkommen!

Hemsidan är nu omgjord och redo för att utvecklas och bli mer informativ om vad som är på gång. Vad vill Du se på hemsidan? Skicka förslag!

Återkoppling från senaste EBR mötet gavs, likaså dialogen med kommunen kring upprustning av park, lekplatser och gator etc. Byaförening kommer att bjuda in förvaltningschef Dave Borg, Miljö och Samhälle, till styrelsemötet i september för att diskutera vidare i dessa frågor.

Mycket på gång under året med andra ord.
Hör gärna av dig om du har förslag, synpunkter eller frågor, vi välkomnar dem! Du når oss via e-post:
info@marieholmsbyaforening.com


Styrelsemötet 2019-03-20

Sammanfattning

Efter konstituerande möte och presentationsrunda inleddes ordinarie styrelsemöte av ordförande Helene.

Utvärdering av årsmötet summerades som; Väl genomfört, ok uppslutning, konstruktiva frågeställningar, trevlig mötesmiljö, bra arrangerat och intressant föredrag.

Medlemsappen diskuterades och fortsatt utvärdering genomförs återkommande.

Fortsatt planering inför Valborgsfirande vid Laddran. Styrelsen beslutade om föreningens bidragande aktiviteter och skickar 2 ledamöter till Dansa åh Les uppföljningsmöte.

Under punkten verksamhetsplanering 2019 inkom (förutom redan beslutade aktiviter) ytterligare förslag till evenemang som vi jobbar vidare med. Bland annat kommer vi under året att införa ”Fika med Bya”, påskaktivitet samt kikar vi på att återuppta lovaktiviteter för barn/ungdomar mellan 5-13 år.

Informationsfoldrar om föreningen har tagits fram och kommer att delas ut i byn innan april. Vi avser även skicka detta till utombyarna. Detta är ett steg i att informera om föreningens existens och även rekrytera fler medlemmar.

Skatebaneprojektet löper på.

Hemsidan får nytt innehåll och utseende under våren.

Styrelsen sänder en tvåmannadelegation till EBRmötet med kommunen 21/3. En av frågorna vi driver är hur vi får ner bildhastigheten genom byn, för allas vår säkerhet.

Lekplatser och utemiljö, vi följer upp vad kommunen sagt de ska åtgärda.

Uppfräschning av föreningens informationstavlor kommer ske under året.

Summeringsvis, många nytänkande förslag och aktiviteter finns på agendan för året vilket vi gläds åt att meddela.


Styrelsemötet 2019-02-13

Styrelsen gick igenom inkomna nomineringar med dess motivering och efter dialog enades vi om vem som kommer att föräras titeln Årets Marieholmare 2018. Vinnaren presenteras på årsmötet 13/3.
Vi tackar för visat intresse och inkomna förslag.

Medlemsapp, vi är ännu nybörjare på detta men har stora förhoppningar och tror appen kommer tillföra ännu ett sätt för kommunikation och förenklat medlemskap.

Valborg 2019
Föreningen Dansa åh Le vill tillsammans med Byaföreningen (och andra föreningar i byn) arrangera Valborg och flytta firandet till Laddran. Vi hade ett gemensamt möte med Dansa åh Le, MiS samt Röda korset för att undersöka intresse. Fler föreningar kommer att tillfrågas, och är varmt välkomna att själv höra av sig om intresse finns att delta i arrangemang av ett Valborgsfirande tillsammans.

Årsmötesplanering
Arbetsfördelning är gjord, det kommer att annonseras ut om årsmötet, samt anslås och bjudas in via bla hemsida och Facebook.
Senast 3/3 vill vi ha din anmälan om deltagande om du vill äta. Efter årsmötet bjuder vi på föredrag av vetenskapsjournalisten Torill Kornfeldt.

I ett steg att få fler medlemmar samt synliggöra föreningen har vi tagit fram en liten folder som kommer att delas ut till hushållen i Marieholm innan årsmötet.

Projekt Skatebana
Kontakt har tagits med kommunledningskontoret där vi ber om ett möte för att kunna jobba vidare med vår plan att anlägga en skatebana för byns ungdomar. Ett ställe att mötas på och utöva aktiviteter ihop. En skrivelse kommer, utöver tagen kontakt, att skickas till nämnden för Miljö och Samhälle i syfte att synliggöra behovet.

Vi kommer i slutet på mars att få ett tillskott i föreningen i form av en webbredaktör som kommer ta fram en ny lättarbetad och informativ hemsida.

Årets första EBRmöte hålls 14/2. Då kommer bla ordförandeskapet för 2019 att bestämmas.

Valberedningen har fått in namn på kandidater till styrelseposter. Dessa kommer att läggas fram på årsmötet, som sedan bestämmer om de ska röstas in eller ej. Valberedningen vill tacka för inkomna förslag och visat intresse.

Lekplatser i Marieholm
Efter att styrelseledamot varit i kontakt med kommunen om lekplatserna i byn, och Sundelius lekplats i synnerhet, fått gehör för inkomna förslag. Lekplatserna kommer under 2019 att rustas upp. Buskaget vid Sundelius kommer att gallras och trappan till parken, som är i bedrövligt skick, är avstängd i väntan på åtgärd.

Det var i stort det som avhandlades.

Frågor, tankar och funderingar tas som vanligt tacksamt emot via e-post till info@marieholmsbyaforening.com


Styrelsemötet 2019-01-16

Kriterier och info om hur du nominerar till Årets Marieholmare är nu klart. Vi ligger lite efter med detta vilket vi beklagar men inom kort kommer det även på hemsidan.
Dock kan du redan nu skicka din nominering på en Marieholmare du anser verkar för Marieholms utveckling och fortlevnad på ett eller annat sätt. Du skickar namn och motivering till:
info@marieholmsbyaforening.com

Cardskipper har varit och demat appen för vår kassör som nu kickar igång detta digitala medlemskap. Vi kommer att köra det som en pilot-test inom styrelsen innan vi släpper det till medlemmar. Beräknas vara brukbart i tid till årsmötet senast.
Vi kommer dock även att ha fysiska medlemskort i år igen då medlemmar saknat att få det.

Valborg 2019 – planeringsmöte hålls 13/2 då vi bjudit in representant från Dansa åh Le som kommit med förslag på hur Valborg kan arrangeras i år. De kommer även kontakta andra föreningar i byn att delta i det gemensamma planeringsmötet.

Årsmöte 2019, kommer hållas den 13/3 på Nya biblioteket kl.19.00
Det bjuds som vanligt på mat och föreläsning efter mötet. Anslag och annonsering enligt stadgar kommer att ske.

För att få fler medlemmar samt synliggöra Byaföreningen kommer styrelsen att dela ut infobroschyrer runt om i byn innan årsmötet.

Skatebana, vi kommer att ta kontakt med lämplig tjänsteman på kommunen för att försöka få liv i projektet. Vi kommer även att bli medlemmar i svenska skateförbundet i syfte att ta del av tips och info.

Hemsidan får under början av året ett ansiktslyft. Vi ligger lite efter tidsmässigt men det är på gång.

EBRmöten fortsätter som tidigare.

Valberedningsarbetet är igångsatt.
Vi hade idag hela valberedningen på besök och vi gick igenom intresse för fortsatt arbete samt förslag till nya styrelseledamöter då vi har vakanta platser inför årsmötet.

Det inkom en förfrågan om Byaföreningen vill driva frågan om hundrastgård i byn. Styrelsen kommer inte att driva denna fråga men personen som tog upp den är tillfrågad om den som medlem vill driva det som projekt, förutsatt att det finns ett allmänintresse, och då kommer styrelsen att stötta frågan men inte aktivt arbeta med den.

Lekplatserna i Marieholm, vår ledamot Stefan N har haft en korrespondens om förbättringar av byns lekplatser och även givit förslag till tjänsteman på kommunen. Detta kommer bli en återkommande punkt på dagordningen då vi kommer driva frågan vidare.

Nästa möte blir som nämnt 13/2, har du frågor, tankar eller förslag till något, hör av dig!

/styrelsen


Protokoll och dagordningar