Styrelsemöten 2021

Styrelsemöte 2021-08-11

Närvarande: Heléne Mathiesen, Hannah Magnusson, Jessica Abbott och Emma Rosenqvist

Verksamhetsplanering

 • Loppis under hösten: Vi har pratat om att ha en trädgårdsloppis även under hösten efter vårens succé men vi lägger den på is och satsar på en toppendag till våren istället.
 • Odlardagen: Bestäms infalla den 17 oktober, kl 13.00–16.00. Vi har börjat planera talare/workshops och priser i pumpatävlingen samt solrostävlingen. Det blir pris till tyngsta pumpan för barn respektive vuxna samt högsta solrosen för barn respektive vuxna. Vi kommer även att ha ett lotteri med fina priser! Som vanligt går det även att byta sticklingar, frön, grönsaker och annat trädgårdsrelaterat. Vi kommer även denna gång att sätta tulpanlökar för att göra byn vårfin nästa år.
 • Fika med BYA: Höstens fika med BYA blir den 15 september, den 13 oktober och den 17 november.
 • Styrelsemöten: Höstens möten blir den 8 september, 6 oktober, 10 november samt 8 december.

Informationspunkter

 • Nattvandring: vi tar nytt grepp och nya förslag till fortsatt vandring till våren.
 • Musiksamarbete med Eslövs kommun: Den 30 september kl 19.00 kommer Nü Fiona att ha en konsert på biblioteket. Läs mer: Nü Fiona – Eslövs kommun
 • Samarbetspartner: Vi kommer snart kunna erbjuda nya samarbetspartners.
 • Skatebana: Vi har nu skrivit på papper om att arrendera en yta och i september kommer kommunfullmäktige att ta beslut i ärendet.
 • Eslövs byalagsråd (EBR): Det är ett förberedande möte i september.

Övrigt

Vill Du bo och verka i en by som kämpar på och vill utvecklas? Bli då medlem i Marieholms Byaförening nu! 100kr/ hushåll och år. Tillsammans för vi vår talan till de beslutande.


Årsmöte 2021-03-10

Verksamhetsberättelse 2020 i text (PDF)Ladda nerVerksamhetsberättelse 2020 som PowerPoint (PPT)Ladda nerDagordning för årsmötet 2021 (PDF)Ladda nerHäng med på årsmötet – förklaring av dagordningen (PDF)Ladda nerProtokoll för årsmötet 2020 (PDF)Ladda nerStyrelsemöte 2021-02-17

Fortsatt planering av årsmötet den 10/3, som blir helt digitalt, följt av en diskussion hur föreningen rekryterar nya styrelseledamöter när vi saknar valberedning.

Dialog om att införa digitala Fika med Bya under 2021 med varierande tema. Hur når vi ut till medlemmar som saknar kunskap och redskap för digital samvaro?

Vidare planering av Vårstädningsdagen den 25/4. I samband med detta beslutade vi att Byaföreningen inte kommer att arrangera Valborgsfirande 2021, istället bygger vi på Vårstädningsdagen att eventuellt innefatta korvgrillning och lotteri.

Medlemsantal, just nu har 147 betalt in medlemskap för 2021.

Nattvandring, dialog kring hur vi kan utveckla och samtidigt fasa ut till en fristående del av föreningens arbete. Beslutade att bjuda in nattvandrande till digitalt möte i mars för diskussioner.

Skatebana, diskussioner förs fortfarande med kommunen men nu har vi fått bättre kontaktpersoner och draghjälp från person på Bryggeriet Skatepark.

EBR, Helene återkopplade från förmötet med de andra Byalagen.


Styrelsemöte 2021-01-13

Årets första styrelsemöte diskuterade och beslutade följande:

Verksamhetsplanering 2021
(kortsiktig)

 • Årsmöte 10/3, troligen digitalt. Vi riggar för ett helt digitalt årsmöte och hoppas på god uppslutning då essentiella beslut måste tas av årsstämman, såsom val av ny styrelse och valberedning. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020/revision ska godkännas och ny valberedning måste utses. (Styrelsen emotar tacksamt nomineringar till styrelseposter för 2021.)
 • Vårstädningsdag bestäms infalla 25/4.

Vi har inlett ett samarbete med EBO.

Informationspunkter

 • Medlemsantal: vi har till dags datum 121 medlemmar 2021, dags att bli medlem/förnya medlemskap..
 • Nattvandring, lågsäsong och få barn/ungdomar ute, vi tar nytt grepp och nya förslag till fortsatt vandring..
 • Samarbetspartner – Ny, Lugna Händer.
 • Skatebana, vi fortsätter dialog med kommunen.

Övrigt

Vi har inbokade digitala möten med Överenskommelsen, EBR och fritidspolitiska programmet (allt via kommunen) där vi fortsatt driver på om Marieholms trygghet, trafik, utveckling landsbygd och fritidsaktivitetsmöjligheter.

Vill Du bo och verka i en by som kämpar på och vill utvecklas? Bli då medlem i Marieholms Byaförening nu! 100kr/ hushåll och år. Tillsammans för vi vår talan till de beslutande.