Skatepark

Vi kan gå vidare med skateparken eftersom kommunen under hösten beslutade att godkänna ett nyttjanderättsavtal för Sibbarp 2:88. Vi håller nu på att söka pengar för själva bygget som om allt går enligt planerna, kommer att stå klart till sommaren 2022. Konstruktionen av skateparken står Bryggeriet för som även har byggt skateparken i Stehag.

Vill du hjälpa till att färdigställa skateparken? Hör av dig till styrelsen eller någon i skateparksgruppen.

Bidrag

För tillfället söker vi bidrag från olika stiftelser med målet att få ihop 2 miljoner kronor.

Sparbanksstiftelsen

Vi har fått ett bidrag på 75 000 kr från Sparkbanksstiftelsen.

Skateparksgruppen

Vi som arbetar lite extra för att skateparken snart ska vara på plats i Marieholm:

  • Rasmus Gustafsson
  • Andreas Ekelund
  • Heléne Mathiesen
  • Jessica Abbott
  • Ann-Catrine Hellman
Detta är ett förslag på hur Skateparken skulle kunna se ut. Den är dock inte klubbad än så alla förslag på utseende är välkomna!