Skatepark

Skateparken är nu klar efter flera års arbete. Hösten 2021 beslutade Eslövs kommun att godkänna ett nyttjanderättsavtal för Sibbarp 2:88. Konstruktionen av skateparken stod Bryggeriet för som även har byggt skateparken i Stehag.

Förverkligades genom bidrag

Marieholms byaförening sökte medel från Allmänna arvsfonden (1 765 000 kr), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Skåne (850 000 kr) samt Sparbanken Skåne (75 000 kr).

Logga för Allmänna arvsfonden
Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logga för Leader
Logga för Sparbanken Skåne

Skateparksgruppen

Vi som arbetar lite extra för att skateparken snart ska vara på plats i Marieholm:

  • Rasmus Gustafsson
  • Andreas Ekelund
  • Jessica Abbott
  • Ann-Catrine Hellman
Den färdigbyggda skateparken med stolpar runt omkring med band draget mellan.
Den färdiga skateparken strax efter färdigställandet.