Skatepark

Vi kan gå vidare med skateparken eftersom kommunen under hösten 2021 beslutade att godkänna ett nyttjanderättsavtal för Sibbarp 2:88. Vi håller nu på att söka pengar för själva bygget. Konstruktionen av skateparken står Bryggeriet för som även har byggt skateparken i Stehag.

Vill du hjälpa till att färdigställa skateparken? Hör av dig till styrelsen eller någon i skateparksgruppen.

Bidrag

För tillfället söker vi bidrag från olika stiftelser med målet att få ihop 2 miljoner kronor.

Sparbanksstiftelsen

Vi har fått ett bidrag på 75 000 kr från Sparkbanksstiftelsen.

Skateparksgruppen

Vi som arbetar lite extra för att skateparken snart ska vara på plats i Marieholm:

  • Rasmus Gustafsson
  • Andreas Ekelund
  • Jessica Abbott
  • Ann-Catrine Hellman
Detta är ett förslag på hur Skateparken skulle kunna se ut. Den är dock inte klubbad än så alla förslag på utseende är välkomna!