Utveckling

Överenskommelse mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun

Marieholms Byaförening är med i ”Överenskommelse mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun”.

Marieholms Byaförening har med en ledamot i styrgruppen. Vi stolta över att ingå i denna samverkansgrupp och ser detta som ännu ett led i vårt uppdrag att bidra till Marieholms utveckling och fortlevnad, men absolut främst som ett större steg att vara delaktiga i hela kommunens mål, eftersom det är det som är syftet. Ingen kan göra allt ensam, men tillsammans bygger vi en gemensam hållbar framtid!

Vad är Överenskommelsen?

Överenskommelsen är en viljeyttring mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun att skapa strukturerad och långsiktig samverkan över organi- sationsgränserna. Den är också en samverkansplattform för alla parter som ska möjliggöra att gemensamt, över tid, hitta nya lösningar till framtida och samtida samhällsutmaningar. Målet är att genom samverkan bidra till att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun.

Syfte och mål

Syftet med Överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för en långsiktig, hållbar och strukturerad samverkan mellan Eslövs idéburna sektor och Eslövs kommun. Målet är att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun − idag och i framtiden.

Läs mer om Överenskommelsen på Eslöv kommuns webb