Fika med BYAUtveckling

Inkomna förslag för att öka trivseln och tryggheten i Marieholm!

Marieholms byaförening har fått 160 000 kr av Eslövs kommun och ramarna vi har fått att förhålla oss till är:

 • ”Bidraget ska gå till åtgärder som bidrar till att exempelvis stärka tryggheten eller skapa trevligare gemensamma vistelsemiljöer för de boende i er ort.”

Den 2 februari höll byaföreningen i ett digitalt möte där du som bor i Marieholm kunde komma in med förslag till vad pengarna ska användas till. Det har även gått att mejla in förslag. Här nedan kan du se de förslag byaföreningen har fått in.

Generellt:

 • Lekplatser, uppdatera befintliga, bygga nya tex på laddran. Naturlekplatser med tex linbana.
 • Utegym tex vid slutet av grusvägen när man går från Ankdammen där även Blå Spåret går.
 • Inhägnad hundrastgård
 • Belysning på lekplatserna så man kan vara där även på vinterhalvåret.
 • Fler papperskorgar generellt.
 • Köpa in blomsterlådor och amplar med blommor som monteras på lyktstolparna i centrum.
 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor på flera platser i byn.
 • Byta ut alla anslagstavlor och välkomsttavlor till nya moderna med unik touch och lägga till anslagstavla och välkomstavla på tågstationen.
 • Plantera fler träd runt om i byn för att skapa mer grönska.
 • Mötesplats vid tågstationen tex pingisbord/schackbräda vid de röda stolarna.

Laddran:

 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor.
 • Rusta upp bänkarna, grillen och utöka på Laddran för att skapa samlingsplats.
 • Fler papperskorgar.
 • Spången (träbryggan) som går en bit längst med ån blir väldigt halv vid regn, klä den med tex sträckmetall för att minska risken att halka samt göra den tillgänglighetsanpassad.  
 • Plantera nya träd då flera blivit förstörda samt för att täcka för idrottshallen så man inte ser den när man går på stigen.
 • Rusta upp slingan som snart är igenväxt och gör den tillgänglighetsanpassad.

Ankdammen:

 • Lägga tex makadam längst med vattenkanten för att skapa bättre möjligheter att gå där.
 • Rusta upp skjulet, bänkar, grillen och skapa trevlig samlingsplats.
 • Rensa dammen på skräp.
 • Sätt upp en form av fontän som skapar rörelse i vattnet.
 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor.

Blå Spåret:

 • Förläng Blå Spåret längst andra sidan ån samt ny bro på fler platser.
 • Fler papperskorgar längs spåret.
 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor.
 • Rusta upp hela spåret och göra den tillgänglighetsanpassad.
 • Sätt ut fler bänkar längst med spåret.

Sundelius park:

 • Rusta upp Boulebanan vid parken samt nya bänkar.
 • Rusta upp lekplatsen och ta bort buskaget helt för att öppna upp lekplatsen.
 • Köpa nya bänkar och bord.
 • Skapa samlingsplats med tex pingisbord, schackbräda, frisbeebana.
 • Lusthus
 • Skapa ett centrum och mer rörelse i parken.
 • Generell upprustning av Sundelius parken.