Styrelsemöte

Sammanfattning styrelsemötet – 11 juni

Dialog och utvärdering över de aktiviteter Byaföreningen hittills arrangerat i år och tankar kring hur vi ska göra i höst och framöver.

Vi kom fram till att styrelsen saknar engagemang och hjälp av medlemmar (och bybor i allmänhet) att ordna saker i och för byns fortlevnad och utveckling. Styrelsen kan inte ensamma arrangera allt vi och Marieholmsbor har på önskelistan. Tyvärr är det också väldigt lågt deltagande på de aktiviteter vi anordnar. Så vi behöver din hjälp!

På Facebook har vi en omröstning om vad du tycker är intressant och viktigt. In och rösta på Facebook.

Styrelsen har tyvärr inte möjlighet att arrangera Midsommarfirande i år. Men om du vill anordna firandet så har vi en midsommarstång du kan använda. Mejla info@marieholmsbyaforening.com senast den 17 juni.