EBR

Årets första EBR-möte

Den 3 mars deltog representanter från Marieholms byaförening på årets första EBR möte med Eslövs kommun.

På mötet pratades det bland annat om höghastighetsbanan, fiberutvecklingen i kommunen och landsbygdsutvecklingen.

Detta är ett av flera olika sätt för oss som byaförening att kommunicera direkt med Eslövs kommun. Vill du vara en del av utvecklingen? Bli medlem i Marieholms Byaförening!