Utveckling

Kommunens svar från trygghetsvandringen

Inför vår promenad med Eslövs kommun förra våren skickade vi in alla era tankar om vad ni önskar att kommunen ska åtgärda och ändra här i Marieholm. Vi pratade om alla punkter på promenaden och vissa saker blev åtgärdade under 2020 tex röjde man ordentlig vid ankdammen.

Nedan ser ni en sammanfattning av era förslag och de svar vi har fått från kommunen så ni alla kan se vad planerna är för Marieholm i dagsläget:

 • Lekplatser – Vi uttryckte önskan om en översyn och förbättring av samtliga lekplatser i byn, inklusive höjd på bebisgungan i Sundeliusparken och byte av fallunderlaget.
  Kommunens svar: ”Ombyggnad av lekplatsen i Sundelius park är planerad till 2023. Gungans höjd kan vi se över nu. Gällande fallunderlaget är det något vi bygger bort vid ombyggnad av lekplatsen som är planerad till 2023.”
 • Gatorna – Vi uttryckte önskan om byte av vägmärken, åtgärder för att få folk att hålla hastighetsgränsen inom byn, samt reparation och förbättring av vägar och trottoarer.
  Kommunens svar ang. vägmärken: ”Vägmärkesinventering har genomförts 2020 och byte pågår. Om några särskilda platser missats tar vi gärna emot felanmälningar på dessa i vårt felanmälningssystem så ska vi åtgärda dessa.”
  Kommunens svar ang. hastigheten: ”Vi håller på att titta på huvudlederna i Marieholm för att se var och vilka åtgärder som kan behövas och kan sättas in. Detta är tyvärr ett problem vi har på de flesta vägar och gator i kommunen.”
  Kommunens svar ang. reparation/förbättring: ”Vi avvaktar VA-Syds arbete på Storgatan. Järnvägsgatan samt trottoar är belagd 2020.”
 • Säkerhet – Vi uttryckte önskan om belysning på gångstigar i byn, mer stängsel kring järnvägen, en säker övergång vid rondellen i korsningen väg 17 och väg 108, samt ett räcke till bryggan vid ankedammen.
  Kommunens svar ang. belysning: ”Ej prioriterat i dagsläget.”
  Kommunens svar ang. stängsel: ”Trafikverket har satt upp stängsel.”
  Kommunens svar ang. bryggan: ”Eftersom det är en håvningsbrygga kommer ej ett räcke sättas upp.”
  Inget svar ang. övergång vid rondellen väg 17 och 108.
 • Allmänt – Vi uttryckte önskan om fler avfallsbehållare och hundlatriner, samt bygge av ett utegym.
  Kommunens svar: ”Vilka platser önskar ni fler behållare på? Ni kan lämna in förslag till Landsbygdsutveckling ang. utegym. 2022 är det Marieholm och Örtofta i Fokus. https://eslov.se/kommun-politik/politik-och-demokrati/landsbygdsutveckling/

Byaföreningen tillsammans med kommunen vill även påminna att man gärna får skicka in felanmälningar via deras hemsida eller app; https://eslov.se/kommun-politik/politik-och-demokrati/delta-och-paverka/felanmalan/