Utveckling

Nya hastighetsdisplayer

Efter en positiv dialog med Eslövs kommun har vi nu fått besked på att det kommer sättas upp två nya hastighets displayer i Marieholm, på Kvarngatan och Storgatan.

Dialogen om att få sänkt hastigheten i byn, minska antalet lastbilar som genar genom byn och då öka tryggheten för våra barn som cyklar och går till skolan och sina aktiviteter men även för att öka trivseln i Marieholm är en dialog vi fört i fler år med Eslövs kommun genom EBR möten, trygghetsvandringar, mails och möten. Det är en dialog vi kommer fortsätta med och som nu har lett till att vi totalt snart har fyra hastighets displayer i Marieholm.

Tillsammans kan vi göra mer och vi har alla en röst. Jättebra initiativ till nedanstående artikel som är en av många genom åren som berättar om otryggheten med den höga hastigheten som hålls genom byn. Men till syvende och sist så har även vi bybor ett ansvar om att hålla de lagar regler som gäller.

Så ta hand om varandra och kör försiktigt!

Läs artikeln om de höga hastigheterna i Skånska dagbladet