Utveckling

Översvämning av Saxån

Efter översvämningen för en kort tid sedan var vi i kontakt med Robert Andersson som arbetar som vattenstrateg på LEVA-samordnare Saxån – Braåns Vattenråd.

Han bad oss förmedla följande: “Det är oerhört viktigt att ni skickar in uppdateringar till mig på Saxån-Braåns vattenråd, när det inträffar udda händelser som har med vatten att göra. Jag arbetar i Saxån-Braåns vattenråd (som innefattar Kävlinge, Eslöv Svalöv och Landskrona kommuner) avrinningsområde med olika vattenåtgärder, för biologisk mångfald, våtmarker, svämplan tvåstegsdiken mm framförallt för att buffra, balansera, fördröja och utjämna flöden i vattendragen. Avro är 360 km2 och jag har ingen chans att dokumentera allt själv och därför är det oerhört viktigt att allmänheten hör av sig och delar med sig bilder och upplevelser. Detta bidrar till att jag kan planera framtida projekt mer kostnadseffektivt och framförallt att åtgärderna hamnar på rätt plats. Men kom ihåg att det tar tid att genomföra åtgärder. F.k så projekterar vi för 7 miljoner (ca 15ha) fram till 2023.”

Så hör gärna av er till Robert Andersson på robert.andersson@landskrona.se med bilder och information när ni upptäcker något.

Tillsammans kan vi hjälpas åt!