Styrelsemöte

Styrelsemötet den 13 januari

Årets första styrelsemöte diskuterade och beslutade följande:

Verksamhetsplanering 2021

(kortsiktig)

  • Årsmöte 10/3, troligen digitalt. Vi riggar för ett helt digitalt årsmöte och hoppas på god uppslutning då essentiella beslut måste tas av årsstämman, såsom val av ny styrelse och valberedning. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020/revision ska godkännas och ny valberedning måste utses. (Styrelsen emotar tacksamt nomineringar till styrelseposter för 2021.)
  • Vårstädningsdag bestäms infalla 25/4.

Vi har inlett ett samarbete med EBO.

Informationspunkter

  • Medlemsantal: vi har till dags datum 121 medlemmar 2021, dags att bli medlem/förnya medlemskap..
  • Nattvandring, lågsäsong och få barn/ungdomar ute, vi tar nytt grepp och nya förslag till fortsatt vandring..
  • Samarbetspartner – Ny, Lugna Händer.
  • Skatebana, vi fortsätter dialog med kommunen.

Övrigt

Vi har inbokade digitala möten med Överenskommelsen, EBR och fritidspolitiska programmet (allt via kommunen) där vi fortsatt driver på om Marieholms trygghet, trafik, utveckling landsbygd och fritidsaktivitetsmöjligheter.

Vill Du bo och verka i en by som kämpar på och vill utvecklas? Bli då medlem i Marieholms Byaförening nu! 100kr/ hushåll och år. Tillsammans för vi vår talan till de beslutande.