Fika med BYA

Digital Fika med BYA, 5 maj

Årets första “Fika med BYA” kör vi digitalt med temat “Landsbygdsprojektet”.

År 2022 är det Marieholms tur att komma med förslag på vad vi önskar i byn. Under denna timme bjuder vi in till diskussion för att börja prata om de olika möjligheterna som detta ger oss. Man får inte som förening skicka in förslag utan endast som bybo.

Du kan läsa mer om projektet här: eslov.se/kommun-politik/politik-och-demokrati/landsbygdsutveckling

Logga in via länken tidigast kl 18:45: https://lu-se.zoom.us/j/64306811345