Fika med BYAUtveckling

Fika med BYA – 14 september, kl 17:30

Välkommen till höstens första Fika med BYA i Centrumhuset kl 17:30. Temat är pengarna som Byaföreningen har fått av kommunen och vad de ska användas till.

Marieholms byaförening har fått 160 000 kr av Eslövs kommun och ramarna vi har fått att förhålla oss till är:

 • ”Bidraget ska gå till åtgärder som bidrar till att exempelvis stärka tryggheten eller skapa trevligare gemensamma vistelsemiljöer för de boende i er ort.”

Den 2 februari höll byaföreningen i ett digitalt möte där du som bor i Marieholm kunde komma in med förslag till vad pengarna ska användas till. Det har även gått att mejla in förslag.

Nu ska vi sortera bland förslagen och välja ut vad vi ska genomföra.
Välkommen till Centrumhuset kl 17:30 för att diskutera vilket/vilka förslag som “vinner”.

Hitta till Centrumhuset via Google maps

Här nedan kan du se de förslag byaföreningen har fått in och styrelsens snabbanalys av möjligheten för Byaföreningen att göra detta.

Generellt:

 • Lekplatser, uppdatera befintliga, bygga nya tex på laddran. Naturlekplatser med tex linbana. Föreningen kan inte bygga/uppdatera lekplatser utifrån att vi inte är fastighets/markägare. Regler för lekplatser och lekredskap – Boverket
 • Utegym tex vid slutet av grusvägen när man går från Ankdammen där även Blå Spåret går. Utegym ligger som förslag i Landsbygdsutveckling
 • Inhägnad hundrastgård. Ligger som förslag i Landsbygdsutveckling
 • Belysning på lekplatserna så man kan vara där även på vinterhalvåret. Faller inom ramen för vad kommunen ansvarar för. Men möjligt, om vi får ok från kommunen och hjälp att koppla upp det.
 • Fler papperskorgar generellt. Faller inom ramen för vad kommunen ansvarar för. Vi kan köpa papperskorgar, men det som kostar är tömning, och det sköts på entreprenad av kommunen, och de kommer inte tömma egenuppsatta soptunnor…
 • Köpa in blomsterlådor och amplar med blommor som monteras på lyktstolparna i centrum. Möjligt, men vi har ingen möjlighet att underhålla detta.
 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor på flera platser i byn. Möjligt, om vi får ok från kommunen/markägaren
 • Byta ut alla anslagstavlor och välkomsttavlor till nya moderna med unik touch och lägga till anslagstavla och välkomstavla på tågstationen. Risken för skadegörelse är för stor. Däremot kan man tänka sig något liknande i samarbete med tex ICA inne på ICA, en infotavla för föreningar och företagare i byn. (förutsatt att ICA också tycker det är ett bra förslag)
 • Plantera fler träd runt om i byn för att skapa mer grönska. Möjligt, om vi får ok från kommunen/markägaren.
 • Mötesplats vid tågstationen tex pingisbord/schackbräda vid de röda stolarna. Pingisbord/schackbräde, fullt möjligt om vi får ok från kommunen/markägaren. Kostnad inköp 26.000-29.000/st exkl. moms

Laddran:

 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor. Möjligt, om vi får ok från kommunen/markägaren.
 • Rusta upp bänkarna, grillen och utöka på Laddran för att skapa samlingsplats. Möjligt, men vi har ingen möjlighet att underhålla detta.
 • Fler papperskorgar. Faller inom ramen för vad kommunen ansvarar för. Vi kan köpa papperskorgar, men det som kostar är tömning, och det sköts på entreprenad av kommunen.
 • Spången (träbryggan) som går en bit längst med ån blir väldigt halv vid regn, klä den med tex sträckmetall för att minska risken att halka samt göra den tillgänglighetsanpassad. Byaföreningen ansvarar inte för att tillgänglighetsanpassa stråk och stigar, det bör falla inom kommunens/markägarens område. Dock är det fullt möjligt att köpa in tjänsten att klä spången för att minska risk för halka.
 • Plantera nya träd då flera blivit förstörda samt för att täcka för idrottshallen så man inte ser den när man går på stigen. Möjligt att köpa in träd och planteringshjälp, om vi får ok från kommunen/markägaren.
 • Rusta upp slingan som snart är igenväxt och gör den tillgänglighetsanpassad. Byaföreningen ansvarar inte för att tillgänglighetsanpassa stråk och stigar, det bör falla inom kommunens/markägarens område. Dock är det fullt möjligt att köpa in tjänsten genom ett företag som kan utföra röjning.

Ankdammen:

 • Lägga tex makadam längst med vattenkanten för att skapa bättre möjligheter att gå där. Fullt möjligt att köpa in tjänsten genom ett företag som kan utföra detta, om vi får ok från kommunen/markägaren.
 • Rusta upp skjulet, bänkar, grillen och skapa trevlig samlingsplats. Efter skadegörelsen – Marieholm får nytt vindskydd
 • Rensa dammen på skräp. Det är möjligt, om vi ska ”kasta pengarna i sjön” och det bör falla inom ramen för vad kommunen ansvarar för.
 • Sätt upp en form av fontän som skapar rörelse i vattnet. Ligger som förslag i Landsbygdsutveckling
 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor. Möjligt, om vi får ok från kommunen/markägaren.

Blå Spåret:

 • Förläng Blå Spåret längst andra sidan ån samt ny bro på fler platser. Ligger som förslag i Landsbygdsutveckling
 • Fler papperskorgar längs spåret. Faller inom ramen för vad kommunen ansvarar för. Vi kan köpa papperskorgar, men det som kostar är tömning, och det sköts på entreprenad av kommunen.
 • Sätt upp belysning / solcellslampor med tex rörelsedetektor. Möjligt, om vi får ok från kommunen/markägaren.
 • Rusta upp hela spåret och göra den tillgänglighetsanpassad. Ligger som förslag i Landsbygdsutveckling och faller inom ramen för vad kommunen ansvarar för.
 • Sätt ut fler bänkar längst med spåret. Möjligt att köpa in bänkar och monteringshjälp, om vi får ok från kommunen/markägaren.

Sundelius park:

 • Rusta upp Boulebanan vid parken samt nya bänkar. Möjligt att köpa in bänkar, monterings- och upprustningshjälp, om vi får ok från kommunen/markägaren
 • Rusta upp lekplatsen och ta bort buskaget helt för att öppna upp lekplatsen. Planerat av kommunen under 2023 Lekplatser – Eslövs kommun (eslov.se)
 • Köpa nya bänkar och bord. Vi får se hur upprustningen av parken 2023 blir, det kanske ingår mer sittplats och bord.
 • Skapa samlingsplats med tex pingisbord, schackbräda, frisbeebana. Lekplatser – Eslövs kommun (eslov.se)
 • Lusthus. Behövs troligen bygglov, det är möjligt, men vi har ingen möjlighet att underhålla detta.
 • Skapa ett centrum och mer rörelse i parken. Byaföreningen kan förlägga en del aktiviteter i anslutning till parken även framöver. Vi brukar ha Odlardagen där, ofta i samarbete med andra aktörer som tex Svenska kyrkan. Men för att skapa ett centrum och mer rörelse behövs lite andra insatser och de faller på invånare /kommun /företagare/fastighetsägare.
 • Generell upprustning av Sundelius parken. Kommunens ansvar, gör en anmälan till kommunen Felanmälan – Eslövs kommun (eslov.se)