Styrelsemöte

Sammanfattning av styrelsemötet – 21 september

Firande och avtackning idag på styrelsemötet. Vi avtackade vår kompetenta, kunniga, drivande och glädjespridande ordförande Heléne idag med kramar och present. Vice ordförande Jessica fick plötsligt träda in som tf ordförande och välkomnades med en smällkaramell.

Vi firade även att vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden i form av anslag så vi nu kan gå in i nästa skede av uppförande av skejtpark. Härnäst avvaktar vi besked om marklov på tomten vi har nyttjanderättsavtal från kommunen.

Mycket goda nyheter, och det är inte allt! Vi har även inlett en rad samarbete med PRO! Första gemensamma samarbete, där även Svenska kyrkan deltar, blir Odlardagen den 23 oktober i Sundelius park.

Mer info om allt som är på gång kommer i höstens ByaNytt.

Med delar av medlen för det riktade insatserna föreningen fått av Eslövs kommun för att göra byn trygg och välkomnande beslutades att börja med två av de förslag som röstats fram av bybor som viktiga:

  • att sätta ut bänkar längs med Blå spåret/Laddran
  • att halksäkra spången ner till Laddran

Framgent kommer vi undersöka möjligheten till mer belysning utmed Blå spåret och Laddran.

Om du gillar det vi gör för byn, bli medlem och stötta föreningen!

https://www.marieholmsbyaforening.com/bli-medlem/

Väl mött i höst på våra evenemang!