Utveckling

Trygghetsvandring med Eslövs kommun

Trygghetsvandringen med Eslövs kommun är tyvärr inställd på grund av pandemin men du kan skicka in dina åsikter digitalt.

Ta gärna en stund och gör detta så kommunen får ett bra och brett förslag på vad vi i Marieholm tycker och kan arbeta utifrån hur vi upplever vår by! Till och med den 24 februari kan du lämna synpunkter digitalt genom deras interaktiva karta.

Du hittar den interaktiva kartan här: https://eslov.se/omsorg-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-arbete/sa-har-jobbar-eslovs-kommun/trygghetsvandring/trygghetsvandring-i-marieholm/