Fika med BYAUtveckling

Fika med BYA: Vad vill du göra med pengarna från kommunen?

Är det något du vill göra, försköna eller förbättra i byn? Nu har du chansen att lägga fram förslag på vad byaföreningen ska använda de pengar vi fått av kommunen.

Varmt välkommen till ett digitalt zoom-möte den 2 februari kl 19–20, där du kan komma med förslag till hur bidraget ska användas.

Du loggar in genom att klicka på länken: https://lu-se.zoom.us/j/64306811345

Marieholms byaförening har fått 160 000 kr av Eslövs kommun och ramarna vi har fått att förhålla oss till är:

  • ”Bidraget ska gå till åtgärder som bidrar till att exempelvis stärka tryggheten eller skapa trevligare gemensamma vistelsemiljöer för de boende i er ort.”

Har du inte möjlighet att delta på mötet? Du kan även mejla dina förslag till info@marieholmsbyaforening.com. Glöm i så fall inte att motivera ditt/dina förslag.