Årsmöte

Årsmöte – 20 mars

Varmt välkommen till årsmötet onsdagen den 20 mars, i Centrumhuset kl 18–20.

Vi ska välja nya ledamöter och ordförande. I dagsläget är vi en kassör kort. Är du intresserad av en styrelsepost? Hör av dig till info@marieholmsbyaforening.com så förmedlar vi kontakt till valberedningen.

Efter mötet bjuder vi på både mat och underhållning så anmäl ditt deltagande till info@marieholmsbyaforening.com senast den 13 mars.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av protokolljusterare (2) tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet
  för styrelsen
 10. Val av ordförande för 2024
 11. Val av övriga ledamöter
 12. Val av revisorer (2) samt ersättare (2)
 13. Val till valberedning (2) samt sammankallande (1)
 14. Beslut om medlemsavgift för Marieholms byaförening
 15. Propositioner från styrelsen
 16. Inkomna medlemsmotioner
 17. Avslutning