Styrelsemöte

Styrelsemötet den 17 februari

Fortsatt planering av årsmötet den 10/3, som blir helt digitalt, följt av en diskussion hur föreningen rekryterar nya styrelseledamöter när vi saknar valberedning. Läs mer om årsmötet 2021.

Dialog om att införa digitala Fika med Bya under 2021 med varierande tema. Hur når vi ut till medlemmar som saknar kunskap och redskap för digital samvaro?

Vidare planering av Vårstädningsdagen den 25/4. I samband med detta beslutade vi att Byaföreningen inte kommer att arrangera Valborgsfirande 2021, istället bygger vi på Vårstädningsdagen att eventuellt innefatta korvgrillning och lotteri.

Medlemsantal, just nu har 147 betalt in medlemskap för 2021.

Nattvandring, dialog kring hur vi kan utveckla och samtidigt fasa ut till en fristående del av föreningens arbete. Beslutade att bjuda in nattvandrande till digitalt möte i mars för diskussioner.

Skatebana, diskussioner förs fortfarande med kommunen men nu har vi fått bättre kontaktpersoner och draghjälp från person på Bryggeriet Skatepark.

EBR, Helene återkopplade från förmötet med de andra Byalagen.